Notices

Bakgrund

Old 12-19-2023, 03:00 AM
  #1  
FitDay Member
Thread Starter
 
Join Date: Oct 2022
Posts: 25
Default Bakgrund

Epidemiologiska data tyder på att 5 – 20 % av alla män uppvisar måttlig till grav ED. Andra studier har påpekat att cirka 50 % av alla män över 40 år uppger olika grader av ED. Symtomen påverkar ofta livskvaliteten samt den fysiska och psykosociala hälsan negativt – både för patienten och dennes familj. Symtomdebut före 50 års ålder orsakas ofta av faktorer med psykogen bakgrund. Symtomdebut efter 50 års ålder talar mer för somatisk, eller en blandning av psykogen och somatisk, komponent. Riskfaktorerna är ofta de samma som för hjärtkärlsjukdom: inaktivitet, obesitas, hypertoni, rökning, hyperkolesterolemi och metabola syndromet. Andra riskfaktorer är strålbehandling mot prostatan eller genomgången prostatektomi. Erektil dysfunktion kan vara ett tidigt tecken på generell vaskulär insufficiens varför hjärtkärlutredning kan vara indicerat för dessa patienter.
Warren36 is offline  
Old 12-19-2023, 05:18 AM
  #2  
FitDay Member
 
Join Date: Jan 2023
Posts: 29
Default

<!--td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->Ibland upplever jag erektil dysfunktion. Men det är mycket sällsynt. Jag har också märkt att det händer när jag ständigt är stressad eller trött. Jag fick råd om Kamagra 100 mg i sverige. De säger att det kan hjälpa till i en svår tid. Jag har inte provat det ännu, men jag är intresserad av den här informationen.
ChristopherJudge is offline  

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Contact Us - Archive - Advertising - Cookie Policy - Privacy Statement - Terms of Service

Copyright © 2021 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.