FitDay Discussion Boards

FitDay Discussion Boards (https://www.fitday.com/fitness/forums/)
-   Support group for just women (https://www.fitday.com/fitness/forums/support-group-just-women/)
-   -   Cau Nga Mi – Biểu Tượng Của Sự Trường Tồn (https://www.fitday.com/fitness/forums/support-group-just-women/27741-cau-nga-mi-%96-biu-tng-ca-s-trng-tn.html)

thienthanhtree 11-18-2020 01:08 AM

Cau Nga Mi – Biểu Tượng Của Sự Trường Tồn
 
♦ Trong Đời Sống

Cầu Nga Mi thường trồng chủ yếu làm cảnh, bố trí tiểu cảnh sân vườn,… Với h́nh dạng nhỏ hơn giống cau / nói chung và cây xanh tốt quanh năm, cũng thường trồng cây trang trí nội thất văn pḥng.

Bên cạnh đó, một số khu du lịch sinh thái hoặc công tŕnh công cộng như công viên, đường đô thị cũng trồng loại cây này thành từng cụm nên cảnh quan xanh rất tự nhiên. Ngoài ra, Cau Nga Mi c̣n có thể trồng được trước nhà hay pḥng khách.

Không những thế, cây có khả năng lọc, giải độc không khí giúp môi trường trong lành hơn.

♦ Ư Nghĩa Phong Thủy

Cau Nga Mi mang ư nghĩa phong thủy tốt đẹp cho gia chủ. Medium mang đến may mắn và tài lộc, vừa mang ư nghĩa của trường tồn tại, vĩnh viễn và mạnh mẽ. Nếu ai sở hữu cây Cau Nga Mi sẽ giúp mọi công việc của người đó luôn chung quanh, vững bền và thăng tiến.

Ngoài ra, Cầu Nga Mi also used as quà tặng ư nghĩa cho bạn bè or đồng nghiệp for creating mối quan hệ Khan Khit than.


All times are GMT. The time now is 09:56 PM.


Copyright © 2021 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.